Obuhvataju edukacione i motivacione tehnike u eleminisanju faktora rizika.

Primenjuju se vežbe na spravama, vežbe na parteru, fizikalno-drenažne metode, uz nadzor lekara.

Sve aktivnosti su programski definisane prema različitim ciljnim grupama.

Škola zdravlja obuhvata:

  • Građane bez hroničnih oboljenja
  • Građani kod kojih su otkriveni faktori rizika
  • Građani sa manifestnim zdravstvenim problemom.

Zdravi građani koji nemaju faktore rizika, biće edukovani kako da ih izbegnu i kako da dugo u budućnosti sačuvaju svoje zdravlje.

Kod građana kod kojih su identifikovani faktori rizika, zdravstveno-vaspitnom itervencijom koja je usmerena na promenu ponašanja, navika i stilova života, utiče na suzbijanje potencijalnih bolesti.

Građani sa već dijagnostikovanim oboljenjem, mogu koristiti naše ulsuge sa ciljom da eleminišu faktore rizične po zdravlje, ublaže simptome oboljenja, zaustave dalje napredovanje bolesti i spreče pojavu novih oboljenja.