Nakon utvršivanja životne dobi, mera visine, težine, načina ishrane, prisustva i vrste gojaznosti (body mass index), laboratorijskih parametara (holesterol, trigleciridi) preporučuje se korekcija ishrane i obavljanje fizičke aktivnosti.

Na taj način izbegavaju se dijete i izgladnjivanje koji su štetni za organizam i njegovo funkcionisanje, a balansiranom ishranom i fizičkom aktivnošću srazmernu količinom ishrane, postiže se željeni izgled figure, kao i uravnoteženo funkcionisanje organizma.

Za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja, savremeni programi fizičke aktivnosti treba da sadrže vežbe za mišićnu snagu, a određivanja opterećenja su individualna.

Idealna fizička aktivnost je tri puta nedeljno za sve uzraste.

Ne postoji opšte i jednistveno pravilo koliko vežbe treba da traju, ali stručnjak svakom pojednicu treba da odredi fizičku aktivnost prema muskulaturi, uzrastu i načinu života za sve grupe mišića.

Nakon navršene četrdesete godine, fizičke aktivnosti se svode na minimalnu meru i uz nadzor stručne osobe.
Jedan od najbitnijih faktora za pravilno funkcionisanje organizma i postizanja efekta prilikom intenzivnih fizičkih aktivnosti jeste adekvatan san