Dr Dragana Živojinović Ganem

specijalista opšte prakse, psihoterapeut i nutricionista

  • Psihoterapeut akreditovanog evropskog Gestalt instituta
  • Specijalista mikroskopskog pregleda krvi
  • Nutricionista

Diplomirala 1996 god. na Moskovskoj medicinskoj akademiji. Upisala specijalističke studije psihijatrije 1997 god. Od 1998 do 2003 god radila u srednjoj medicinskoj školi kao professor dečije neuropsihijatrije. Od 2003 do2012 god radila kao specijalista Darkfild mikroskopije I kao stručni savetnik za ishranu I suplemente, U periodu od 2005 do 2015god vodila specijalan program skidanja viska kilograma u  privatnoj praksi. Sada radi u privatnoj ordinaciji CARDIAL.