Radom u državnoj zdravstvenoj ustanovi gde dnevno prođe na stotine ljudi, svako sa svojim zdravstvenim problemima i brigama koje ih muče, doktorka Mila Živojinović, specijalista kardiologije, poželela je da prekine tu praksu prolaska ljudi kao na pokretnoj traci.
Saosećajući sa brigama pacijenata i imajući uvid o nedovoljnom znanju pacijenata o njihovom organizmu, doktorka je odlučila da otvori privatnu ordinaciju.

Iako je te davne, 1990. godine, bila među prvima kod nas koja se odlučila za taj potez, doktorka nije odustajala od ideje da svojim pacijentima pruži više od pregleda, dijagnoze i terapije.
Verovala je da će posvećenost pacijentima, razgovor sa njima o njihovim životnim navikama i svakodnevnim dešavanjima imati bolji uvid u njihovo zdravstveno stanje, stoga bi sa preciznošću mogla da utvrdi tačnu dijagnozu kod pacijenta, prepiše odgovarajuću terapiju i da dobar savet.

Ljubav prema ovom plemenitom zanimanju i posvećenost struci, doktorka Mila Živojinović je prenela i na svoju decu, Miljana i Draganu, koji su krenuli njenim stopama.
Zbog poverenja koje su pacijenti ukazivali ovoj kardiološkoj ordinaciji, porodica Živojinović je imala želju da pruži više i ode korak dalje.
2005. godine konstituisan je ,,Cardial group“ kada se prvobitna ordinacija proširuje se u novom prostoru površine 200 kvm u Mekenzijevoj 79, gde je smeštena i danas.
Lekarskom timu tada se priključuju dr Jelena Živojinović, kao i dr Andre Ganem i uz Odsek dijagnostike i terapije, osnivaju se Preventivni centar sa programom za sprečivanje pojave oboljenja i Škola zdravlja.

Konstantno usavršavanje u svih oblastima medicine, saradnja sa brojnim stručnjacima, praćenje svetskih trendova kao i ispitivanja lekova i naučnih istraživanja koje sprvode u ordinaciji, doprineli su uspešnom višedecenijskom poslovanju ordinacije „Cardial group“
Ali najbolju potvrdu i satisfakciju u radu daju ukazano poverenje i osećaj sigurnosti vernih pacijenata.