Naučite da doživite emocije!

Praktična radionica “Emocionalna svesnost i balans energetskih centara” dr Mile Živojinović u organizaciji Škole zdravlja „Cardial Group“ održaće se 13. oktobra.

Ukoliko ste zainteresovani za rad na sopstvenom energetskom sistemu, dr Mila Živojinović pomoći će Vam da  savladate odgovarajuće tehnike kojima ćete ostvariti prisniji kontakt sa svojim umom i telom.

Polaznici će imati priliku da nauče kako da procene koji energetski centar im je blokiran, kao i tehnike koje će im pomoći da ga pokrenu i dovedu u balans.

Radionica je deo ciklusa “ Okrenite se sebi” koji je posvećen edukaciji i savetovanju u cilju jačanja svesti kod ljudi o značaju brige o sopstvenom zdravlju i pre nego bolest nastupi.