Poremećaji zdravlja i znaci oboljenja otkriveni sistematskim pregledima kod zdravih građana, kao i bol građana koji su došli sa određenim zdravstvenim problemom ili oboljenjem, dijagnotički se obrađuju kod nas.
U Odseku se primenjuju standarne medicinske procedure koje obuhvataju opšte medicinske preglede, kliničko-biohemijske pretrage, specijalističke preglede iz interne medicine, hirurgije, pedijatrije, stomatologije, subspecijalističke preglede iz oblasti kardiohirurgije, gasteroenterologije, urologije, nefrologije, pulmologije, alergologije, endokrinologije, hematologije i drugih disciplina u skladu sa potrebama.
Pregledi su praćeni odgovarajućim imidžing tehnikama, koje pored radiološke dijagnostike, obuhvataju i ultrazvučne preglede abdomena, dojke i štitne žlezde, ultrazvučne kardiološke preglede i ultrazvučne preglede krvnih sudova i ekstremiteta.

Po potrebi, pregledi se obavljaju i u kući pacijenata u okviru kućnih poseta.
Pregledi koje vršimo u oblasti kardiologije:

  •  Pregled sa EKG-om,
  • Ultrazvuk,
  • Color dopler,
  • Holter 24h,
  • Holter pritiska 24h ,
  • Ergometrija – test operećenja.